KomMed Cloud webinar

KomMed AB kommer efter sommaren 2020 att återkomma när det gäller webinar för befintliga och blivande kunder. Vår samarbetspartner och återförsäljare Donor4Life AB anordnar regelbundna webinar kring KomMed Cloud.