En organisation – ett system

För att säkerställa en fungerande administration på en insamlings-/medlemsorganisation får en person endast finnas registrerad på ett ställe. För att kunna leva upp till detta krävs som regel en molnbaserad databas som är lättillgänglig för olika typer av användare. Är informationen inte lättillgänglig för alla som behöver den finns stor risk att man skapar ”sina egna” små sidoregister. En annan viktig grundprincip för att uppnå ovanstående är att man kan hålla samman sina funktionsbehov i ett och samma system eller system som är helintegrerade. Detta är något vi ständigt har i åtanke när vi vidareutvecklar KomMed Cloud.

I KomMed Cloud ingår bl a nedanstående funktionsområden:

 1. SMS-gåvor
  Hanteringen av SMS-gåvor kräver att man kan koppla samman gåvorna med sin ordinarie kampanjverksamhet och med den ändamålsstruktur som gäller inom organisationen. Detta underlättar uppföljningen och kopplingen till organisationens redovisningssystem. Finns det dessutom ändamål som är godkända för skattereduktion är detta extra viktigt. Skattereduktionsgåvor har ett eget regelverk med redovisning till Skatteverket och kontrolluppgifter till gåvogivarna. I KomMed Cloud är SMS-hanteringen en helt integrerat del av systemet. Ett stort antal organisationer använder sedan flera år KomMed Clouds helintegrerade lösning för SMS-gåvor.
 2. Månadsgivande
  Månadsgivande via Autogiro eller SMS-gåvor behöver vara kopplade till organisationens regelverk för gåvoavtal (direktgåvor eller faddergåvor). Fördelen av att ha betalningstjänsten helintegrerad i ett och samma system är många.

  a. Ett godkänt medgivande från en givare innebär att man senare kan komma överens med givaren om att ”uppgradera” månadsbeloppet utan att ett formellt nytt underskrivet medgivande. Detta möjliggör uppgraderingskampanjer som många av våra KomMed Cloud-kunder genomför löpande.
  b. En sammanhållen månadsgåva kan bestå av ett antal mindre gåvor som är destinerade till olika ändamål. För organisationer som har ändamål som är godkända för skattereduktion räknas den sammanhållna gåvan som en gåva enligt Skatteverkets regler.

  I KomMed Cloud är det möjligt att hantera ovanstående på ett korrekt sätt. Ett stort antal KomMed Cloud-kunder använder sedan ett flera år tillbaka den helintegrerade lösningen för alla sina månadsgåvor.

 3. Adressunderhåll
  I KomMed Cloud finns en helautomatisk veckovis uppdatering av adresser mot SPAR (Svensk folkbokföring). Genom att tjänsten är sammanbyggd med övriga KomMed Cloud erhålls värdefull adresshistorik automatiskt i systemet samtidigt som vi kunnat sänka kostnaden påtagligt för kunderna. En stor del av de svenska KomMed Cloud-kunderna använder den automatiska veckovisa adressuppdateringen. Detta säkerställer att man ständigt har tillgång till korrekta adresser. Samtidigt sparar det arbete och frustration.
 4. Utskick av mejl och sms
  Att skicka massmail och mass-SMS direkt från KomMed Cloud ger många fördelar, exempel:

  a. Det är enkelt att koppla utskicket till KomMed Clouds kraftfulla urvalsfunktioner.
  b. Det är enkelt att utforma informationen. När det gäller massmail är det enkelt att skapa ett bifogat dokument eller länk till egen hemsida.
  c. Utskickshistorik finns alltid relaterad till mottagaren. Därigenom kan man förvissa sig om att en mottagare inte blir ”utsatt” för olika kampanjer från organisationen alltför nära i tiden.
  d. Direkta studsar (ej träff) följs enkelt upp. Detta innebär att kvaliteten på de egna mejladresserna ständigt förbättras.