Att komma igång
KomMed AB hjälper till och tar ansvar för överföring av viktig information från kundernas tidigare system. Vi har erfarenhet av hur konverteringsarbetet ska genomföras för att underlätta övergången och för att man inte ska missa överföring av viktiga historiska data.

Normalt krävs ingen omfattande utbildning för att komma igång med bolagets lösningar som är en intuitiva och självinstruerande.

Vi offererar grundutbildning/information efter kundens önskemål. Vid behov ställer vi upp med medverkan vid seminarier eller utbildningsaktiviteter av olika slag under den löpande driften. KomMed erbjuder rådgivningstjänster kring optimal användning av webbtjänsten.

Förstudie
Genomförs till en fast avgift för organisationer som önskar få en bild av konsekvenserna av ett eventuellt systembyte till KomMed Cloud. Även överföring av data från nuvarande system belyses.