Företagsledning

Jonas Berg, VD (grundare/delägare)
Civilingenjör/systemutvecklare med över 20 års erfarenhet av utveckling av databaslösningar riktat mot målgruppen. Mer än 10 års erfarenhet av webbaserade databaslösningar. Mycket djup kunskap om målgruppens behov, även internationellt.

Torsten Malmvall, vice VD (grundare/delägare)
Över 35 års erfarenhet av företagsledning och försäljning mot målgruppen insamlings- och medlemsorganisationer.


Åsa Karlberg, försäljningschef (marknadsekonom)
Försäljningschef på KomMed sedan 2010.
Erfarenhet från biståndsorganisationer bl a genom anställning hos Världsbanken. Åsa har även varit anställd hos en kund som använde KomMed Cloud. Innan dess var Åsa engagerad med försäljningsverksamhet i utlandet för Alfa Laval AB.

Malin Forsgren, styrelseordförande

Robert Elm, styrelseledamot

Jonas Malmvall, styrelseleamot