Avdelningar/medarbetare

Avdelningar
Försäljning: Försäljning till befintliga kunder och nya kunder i Sverige och övriga Skandinavien.

Kundtjänst/support/driftstöd/utbildning: Webb- och telefonsupport för användarna ingår i tjänsten. Bolagets kundtjänstavdelning erbjuder driftstöd och användarkonsultation till kunderna vid behov. Dessutom erbjuds tilläggstjänster som stöd för ett optimalt utnyttjande av systemen.

Projektavdelning: Genomför implementationer och projekt av olika slag. Avdelningen bedriver även konsultationsverksamhet för att ge stöd för en optimal användning av KomMed Cloud hos kunderna.

Utveckling: Funktionerna i KomMed Cloud vidareutvecklas kontinuerligt, både med helt nya funktioner och med modernisering av befintliga funktioner. Alla kunder får ta del av utvecklingen vilket innebär att kunderna är garanterad en lösning som även över tiden ligger i teknikens framkant.

Medarbetare
Bolaget har f n 11 heltidsanställda. Bland de anställda finns en gedigen erfarenhet kring insamlingslösningar och medlemshantering.